Luật sư trong vụ án Dân sự – Kinh tế – Hôn nhân gia đình

Luật sư trong vụ án Dân sự – Kinh tế – Hôn nhân gia đình là dịch vụ thế mạnh của Văn phòng luật sư Tri Pháp. Với nhiều năm kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án dân sự, kinh tế, Văn phòng luật sư Tri Phápsẽ bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng một cách tốt nhất.

  • Nghiên cứu hồ sơ, xác định trình tự thủ tục giải quyết vụ việc;
  • Thu thập chứng cứ
  • Hệ thống chứng cứ;
  • Tư vấn và soạn thỏa đơn khởi kiện;
  • Phân tích các yếu tố vụ việc và đánh giá chứng cứ;
  • Tham gia quá trình thương lượng, hòa giải tại cấp cơ sở và tại Tòa;
  • Tham gia với tư cách Luật sư bảo vệ quyền lợi cho đương sự trước Tòa;
  • Tham gia với tư cách đại diện theo ủy quyền;
  • Tư vấn và soạn thỏa Đơn đề nghị thi hành án.
Rate this post