Giám hộ

Văn phòng luật sư Tri Pháp chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về đăng ký, thay đổi, chấm dứt việc giám hộ cho khách hàng với thủ tục nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

* Dịch vụ gồm:

 • Đăng ký giám hộ trong nước;
 • Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ trong nước;
 • Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài;
 • Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ có yếu tố nước ngoài;

* Việc đăng ký, thay đổi, chấm dứt việc giám hộ phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
 • Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.

2. Điều kiện thay đổi giám hộ:

 • Người giám hộ không còn đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 60 Bộ luật dân sự năm 2005.
 • Người giám hộ là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố mất tích, tổ chức làm giám hộ chấm dứt hoạt động.
 • Người giám hộ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ giám hộ.
 • Người giám hộ đề nghị thay đổi và có người khác nhận làm giám hộ

3. Điều kiện chấm dứt giám hộ:

 • Người được giám hộ có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Người được giám hộ chết.
 • Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
 • Người được giám hộ được nhận làm con nuôi.

 

Văn phòng luật sư Tri Pháp

Địa chỉ: 157 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 5446 1026/ 62967433

Fax: (84-8) 62967433

Email: triphap888@yahoo.com

Rate this post