Khai di sản thừa kế theo pháp luật

Theo qui định của pháp luật, khi người để lại di sản chết mà không để lại di chúc thì di sản đó sẽ được chia thừa kế theo pháp luật , cụ thể như sau:

* Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây :

 1. Không có di chúc;
 2. Di chúc không hợp pháp;
 3. Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;
 4. Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

 1. Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;
 2. Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;
 3. Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế

* Người thừa kế theo pháp luật:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 1. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 3. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

 

* Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ pháp lý của những người được hưởng thừa kế gồm:

 • CMND hoặc hộ chiếu của từng người;
 • Hộ khẩu;
 • Giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận hôn nhân thực tế hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân của vợ hoặc chồng người để lại di sản;
 • Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền (nếu xác lập giao dịch thông qua người đại diện).
 • Giấy khai sinh, Giấy xác nhận con nuôi; bản án, sơ yếu lý lịch, các giấy tờ khác chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người thừa kế.

2. Hồ sơ pháp lý của người để lại di sản như:

 • Giấy chứng tử (bản chính kèm bản sao) của người để lại di sản, giấy báo tử, bản án tuyên bố đã chết (bản chính kèm bản sao).
 • Di chúc (nếu có)

3. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu di sản như:

 • Sổ tiết kiệm;
 • Giấy tờ xe;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở,
 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình trên đất, các loại giấy tờ khác về nhà ở; ..

 

 

Văn phòng luật sư Tri Pháp

Địa chỉ: 157 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 5446 1026/ 62967433
Fax: (84-8) 62967433
Email: triphap888@yahoo.com


Khai di sản thừa kế theo pháp luật 5.00/5 (100.00%) 1 vote