Khai di sản thừa kế theo di chúc

Văn phòng luật sư Tri Pháp nhận cung cấp dịch vụ khai nhận di sản thừa kế theo di chúc với thủ tục nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.

* Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc được quy định như sau:

  1. Việc khai nhận di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
  2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
  3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

* Thành phần hồ sơ:

  1. Di chúc;
  2. Giấy tờ liên quan đến di sản thừa kế (ví dụ: sổ tiết kiệm; Giấy tờ nhà đất …)
  3. Chứng tử của người để lại di chúc;
  4. Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người nhận di sản;

 

 

Văn phòng luật sư Tri Pháp
Địa chỉ: 157 Nguyễn Văn Nghi, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-8) 5446 1026/ 62967433
Fax: (84-8) 62967433
Email: triphap888@yahoo.com


Khai di sản thừa kế theo di chúc 5.00/5 (100.00%) 1 vote